Hvordan skifter jeg skabelon på min Joomla 1.5 installation?

Skabeloner (templates) udskiftes fra backenden:

Vælg ‘Udvidelser’ – underpunkt ‘Skabeloner’.


Bemærk at tekst og udseende kan variere alt efter det sprog og template du har installeret.

Du vil nu få vist en liste over tilgængelige skabeloner. Den aktuelle skabelon er markeret med en stjerne.

Ved at føre markøren henover skabelonnavnene, kan du få vist et lille demovindue.

Markér den skabelon du ønsker at skifte til.

Tryk herefter på ‘Standard’, øverst til højre.

Din hjemmeside anvender nu den valgte skabelon.