Ring til os

Fjernsupport

Klik her for at hente

(fjernsupport ydes kun efter aftale)

Marker som spam

Du har mulighed for at angive ved hvilken score at mails skal markeres som spam.

Jo lavere du sætter scoren jo mere mail bliver markeret som værende spam – og på tilsvarende vis jo højere du sætter scoren vil få flere mails til at komme igennem spamfiltret.

Standard scoren er 5,0